نام کاربری: رمز عبور:   
ثبت نام در سایت بازيابي رمز عبور
در سبد خرید شما محصولی وجود ندارد
سبد خريد(0)
بخش كاربرى

جديدترين محصولات

SuperHotTaq DNA Polymerase,5u/µl

50bp plus DNA Ladder no stain

50bp plus DNA Lader no-stain

50bp plus DNA Ladder ready-to-use

پرفروش ترین محصولات

Gel XL Ultra V-2™ Comb

Short Crystally tip 0.1-10

Long Crystally tip 0.5-10

Microtube 0.5 ml

Pipet tip yellow10-100 ,96pcs/rack685280

Pipette Crystally Tip,Natural,96pcs765280

pipet tip blue 200

Gel XL Ultra V-2™ Comb

RealLine Diet Kit

محلول ضدعفونی‌کننده تک

DFS-Taq DNA Polymerase

DFS-Taq BLUE DNA Polymerase, ready-for-gel

Top-Taq DNA Polymerase

SuperHotTaq DNA Polymerase

AptaHotTaq DNA Polymerase

SSB-HotTaq DNA Polymerase

AntiTaq

Tth Polymerase

Power Taq DNA Polymerase

PowerTaq LA DNA Polymerase

Sequencing Taq DNA Polymerase

DF-PfU DNA Polymerase

SNPase Hotstart

Encyclo PCR Kit

InBlood Polymerase

Stream Polymerase

Sexually Transmitted Infections (STI)

STI Multiplexing Kits

Human Papilloma Virus - HPV

Mycobacterium tuberculosis - TB

Human Herpes Viruses - HHV

Tick Borne Infections

Rubella

Toxoplasma

Parvovirus B19

Helicobacter pylori

HIV - Human Immunodeficency Virus

HCV - Hepatitis C Virus

HBV - Hepatitis B Virus

Supplementary Products

GelRed Nucleic Acid Gel Stain, 10,000X in...

Tert-Butyl hydroperoxide solution

Hanks’ Balanced Salts

Iscove’s Modified Dulbecco’s Medium

Ribonucleic acid from bakers yeast (S....

4-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside

EcoR V from Escherichia coli

α-Glucosidase from Saccharomyces cerevisiae

Tetracycline

Lycopene

Protease Inhibitor Cocktail

Lactoperoxidase from bovine milk

L-Glutamine solution

L-Glutamine

Methyl palmitoleate

Dichlorvos

Anti-Nitric Oxide Synthase, Inducible...

4-Nitrophenyl β-D-glucopyranoside

Bromophenol Blue solution

HEPES - 1 M

RPMI 1640 Medium, powder

KaryoMAX® Colcemid™ Solution in PBS

MEM α, no nucleosides, powder

test100

Proteinase K

Proteinase K

DFS-Taq DNA Polymerase, 5 U / µl

DFS-Taq DNA Polymerase, 5 U / µl

DFS-Taq DNA Polymerase, 5 U / µl

DFS-Taq DNA Polymerase, 5 U / µl

DFS-Taq DNA Polymerase, 5 U / µl

RealLine Candida albicans (Str-format), CE -...

RealLine Candida albicans (Str-format), CE -...

RealLine HPV 16 / 18 (Str-format), CE - IVD

RealLine HPV 16 / 18 (Str-format), CE - IVD

RealLine HPV 16 / 18 (Str-format), CE - IVD

RealLine HPV 35 / 45 (Str-format), CE - IVD

RealLine HPV 31 / 33 (Str-format), CE - IVD

RealLine HPV 16 / 18 (Fla-format), CE - IVD

RealLine HPV 35 / 45 (Fla-format),CE - IVD

RealLine HPV 31 / 33 (Fla-format), CE - IVD

RealLine Candida albicans (Str-format), CE -...

RealLine Candida albicans (Str-format), CE -...

RealLine Candida albicans (Fla-format), CE -...

RealLine Chlamydia trachomatis (Str-format)

RealLine Chlamydia trachomatis (Fla-format)

RealLine Gardnerella vaginalis (Str-format),...

RealLine Gardnerella vaginalis (Str-format),...

RealLine Gardnerella vaginalis (Fla-format),...

RealLine Mycoplasma genitalium (Str-format),...

RealLine Mycoplasma genitalium (Fla-format),...

RealLine Mycoplasma hominis (Str-format), CE...

RealLine Mycoplasma hominis (Fla-format), CE...

RealLine Neisseria gonorrhoeae (Str-format),...

RealLine Neisseria gonorrhoeae (Fla-format),...

RealLine Treponema pallidum (Str-format),...

RealLine Treponema pallidum (Fla-format),...

RealLine Trichomonas vaginalis (Str-format),...

RealLine Trichomonas vaginalis (Fla-format),...

RealLine Ureaplasma urealyticum...

RealLine Ureaplasma urealyticum...

RealLine Candida albicans / Gardnerella...

RealLine Candida albicans / Gardnerella...

RealLine Chlamydia trachomatis / Ureaplasma...

RealLine Chlamydia trachomatis / Ureaplasma...

RealLine Chlamydia trachomatis / Neisseria...

RealLine Chlamydia trachomatis / Neisseria...

RealLine Chlamydia trachomatis / Trichomonas...

VBD0498 Str 96 rcs RealLine Chlamydia...

RealLine Chlamydia trachomatis / Mycoplasma...

RealLine Chlamydia trachomatis / Mycoplasma...

RealLine Mycoplasma hominis / genitalium...

RealLine Mycoplasma hominis / genitalium...

RealLine Ureaplasma urealyticum / parvum...

RealLine Ureaplasma urealyticum / parvum...

RealLine Trichomonas vaginalis / Gardnerella...

RealLine Trichomonas vaginalis / Gardnerella...

RealLine Trichomonas vaginalis / Neisseria...

RealLine Trichomonas vaginalis / Neisseria...

RealLine HPV HCR Genotype Quantitative...

RealLine HPV HCR Genotype (Str-format), CE -...

RealLine HPV HCR Genotype (Fla-format), CE -...

RealLine HPV 6 / 11 (Fla-format), CE-IVD

RealLine HPV 6 / 11 (Str-format), CE - IVD

RealLine HPV HCR Screen (Str-format), CE-IVD

RealLine HPV HCR Screen (Fla-format), CE -...

RealLine Mycobacterium tuberculosis...

RealLine Mycobacterium tuberculosis...

RealLine CMV quantitative (Str-format), CE -...

RealLine CMV quantitative (Fla-format), CE -...

RealLine EBV quantitative (Str-format), CE -...

RealLine EBV quantitative (Fla-format), CE -...

RealLine HSV-1 / HSV-2 (Str-format), CE - IVD

RealLine HSV-1 / HSV-2 (Fla-format), CE - IVD

RealLine HHV-6 (Str-format), CE - IVD

RealLine HHV-6 (Fla-format), CE - IVD

RealLine VZV (Str-format), CE - IVD

RealLine VZV (Fla-format), CE - IVD

RealLine TBEV (Str-format), CE - IVD

RealLine TBEV (Fla-format), CE - IVD

RealLine Borrelia burgdorferi s.l....

RealLine Borrelia burgdorferi s.l....

RealLine Anaplasma / Ehrlichia (Str-format),...

RealLine Anaplasma / Ehrlichia (Fla-format),...

RealLine Rubella (Str-format), CE - IVD

RealLine Rubella (Fla-format), CE - IVD

RealLine Toxoplasma gondii (Str-format), CE...

RealLine Toxoplasma gondii (Fla-format), CE...

RealLine Helicobacter pylori (Str-format),...

RealLine Helicobacter pylori (Fla-format),...

RealLine HIV quantitative (Str-format)

RealLine HIV qualitative (Str-format)

RealLine HIV quantitative (Uni-format) incl....

RealLine HIV qualitative (Uni-format) incl....

RealLine HCV quantitative (Uni-format),...

RealLine HCV Genotype quantitative...

RealLine HCV qualitative (Str-format)

RealLine HCV quantitative (Str-format)

RealLine HCV Genotype qualitative...

RealLine HCV qualitative (Uni-format), incl....

RealLine HBV quantitative (Uni-format),...

RealLine HBV qualitative (Uni-format) incl....

RealLine HBV quantitative (Str-format)

RealLine HBV qualitative (Str-format)

RealLine Transportation Solution 500, CE -...

RealLine Transportation Solution, CE - IVD

RealLine DNA - Express (Automation), CE - IVD

RealLine DNA - Express, CE - IVD

RealLine DNA - Express, CE - IVD

RealLine DNA - Extraction 2, CE - IVD

RealLine DNA - Extraction 3, CE - IVD

RealLine Extraction 1000

RealLine Extraction 100, CE - IVD

RealLine FFPET DNA Extraction Mag

RealLine FFPET DNA Extraction Mag

RealLine FFPET DNA Extraction Kit

MagicMag Rack for 12 tubes

RealLine Internal Control

RealLine Magnetic Rack

RealLine Magnetic Rack with exchangeable...

MagicMag Rack for 12 tubes

BRAF Standard DNA Kit

RealLine BRAF Detect V600E, CE - IVD

RealLine BRAF Detect V600E, CE - IVD

EGFR Standard DNA Kit

RealLine EGFR Detect 2M, Kit for Real Time...

RealLine EGFR Detect 2M, Kit for Real Time...

KRAS Standard DNA Kit

RealLine KRAS Detect, Kit for Real Time PCR

RealLine KRAS Detect, Kit for Real Time PCR

RealLine BRAF Detect,V600E, CE - IVD

RealLine BRAF Detect,V600E, CE - IVD

* BRAF Standard DNA Kit, RUO

* RealLine EGFR Detect 7R,RUO

* RealLine EGFR Detect 7R,RUO

* EGFR Standard DNA Kit, RUO

* RealLine KRAS Detect, RUO

* RealLine KRAS Detect, RUO

* KRAS Standard DNA Kit, RUO

RealLine Diet Kit

( RealLine HPV 6 / 11 ( Str-Format

( RealLine HPV 6/11 ( Fla-Format

( RealLine HPV 16/18 ( Str-Format

( Realline HPV 16 / 18 ( Fla-format

( RealLine HPV 31/33 ( Str-format

( RealLine HPV 31 / 33 ( Fla-format

( RealLine HPV 35 / 45 ( Str-format

( RealLine HPV 35 / 45 ( Fla-format

( RealLine HPV 26 / 53 / 66 ( Str-format

( RealLine HPV 26 / 53 / 66 ( Str-format

( RealLine HPV 68 / 73 / 82 ( Str-format

( RealLine HPV 68 / 73 / 82 ( Fla-format

( RealLine HPV HCR Screan ( Str-format

( RealLine HPV HCR Screan ( Fla - Format

( RealLine HPV HCR Genotype ( Str - format

( RealLine HPV HCR Genotype ( Fla - format

( RealLine HPV HCR Genotype , quant, (...

RealLine HPV HCR Screan Str-format, CE m-...

RealLine HPV HCR Screan Fla-format, CE m-...

(RealLine HCV qualitative (Uni-format...

(RealLine HCV quantitative (Uni-foramat...

(RealLine HCV qualitative (Str-format

(RealLine HCV quantitative (Str-format

(RealLine HCV Genotype qualitative...

(RealLine HCV Genotype...

(RealLine HBV qualitative (Uni-format...

(RealLine HBV quantitative (Uni-format...

(RealLine HBV qualitative (Str-format

(RealLine HBV quantitative (Str-format

(RealLine HIV qualitative (Uni-format...

(RealLine HIV quantitative (Uni-format...

(RealLine HIV qualitative (Str-format

(RealLine HIV quantitative (Str-format

(realLine HBV/HCV/HIV (Str-format

(RealLine CMV quantitative (Str-format

(RealLine CMV quanitative (Fla-format

(RealLine EBV quantitative (Sti-format

(RealLine EBV quantitative (Fla-format

(RealLine HSV-1/HSV-2 (Str-format

(RealLine HSV-1/HSV-2 (Fla-format

(RealLine HHV-6 (Str-format

(RealLine HHV-6 (Fla-format

(RealLine VZV (Str-format

(RealLine VZV (Fla-format

(RealLine Mycobacterium tuberculosis...

(RealLine Mycobacterium tuberculosis...

(RealLine Rubella (Str-format

(RealLine Rubella (Fla-format

(RealLine Toxoplasma gondii (Str-format

(RealLine Toxoplasma gondii (Fla-format

(RealLine Candida albicans (Str-format

RealLine Cycler 46-4

RealLine Cycler 46-5

RealLine Cycler 96-4

RealLine Cycler 96-5

RealLine DNA - Express

RealLine DNA-Express for Automation

RealLine DNA -Extraction 2

RealLine DNA -Extraction 3

RealLine Extraction 100

RealLine Extraction 1000

RealLine FFPE DNA Extraction Kit

RealLine FFPE DNA Extraction Mag

RealLine FFPE DNA Extraction Mag

(MagicMag Rack (for 12 tubes

DFS-Taq DNA Polymerase 5/µl

DFS-Taq DNA Polymerase, 5U/µl

DFS-Taq DNA Polymerase,5U/µl

DFS-Taq DNA Polymerase, 5U/µl

High-Taq DNA Polymerase,5U/µl

High-Taq DNA Polymerase,5U/µl

High-Taq DNA Polymerase High Concentrated 75...

SuperHotTaq DNA Polymerase,5u/µl

SuperHotTaq DNA Polymerase ,5u/µl

SuperHotTaq DNA Polymerase, glycerrol...

SuperHotTaq DNA Polymerase,high...

SuperHotTaq DNA Polymerase,low...

AptaHotTaq DNA Polymerase,5u/µl

AptaHotTaq DNA Polymerase,5u/µl

AptaHotTaq DNA Polymerase,30/µl

PureHotTaq DNA Polymerase,5u/µl

PureHotTaq DNA Polymerase,5u/µl

AntiTaq,glycerol free,5U/µl

AntiTaq,glycerol free,5U/µl

Tth Polymerase, 5U/µl

Tth Polymerase, 5U/µl

Sequencing Taq DNA Polymerase,5 u/µl

Sequencing Taq DNA Polymerase,5 u/µl

DF-PFU DNA Polymerase , 5U/µl

DF-PFU DNA Polymerase , 5U/µl

Klen SNPase,25 u/µl

Klen SNPase,25 u/µl

SNPase Hotstart,20 U / µl

SNPase Hotstart,20 U / µl

SD Polymerase, 10 U/µl

SD Polymerase, 10 U/µl

SD Polymerase, 50 U/µl

SD Polymerase, 50 U/µl

SD Polymerase Hotstart, 10 U/µl

SD Polymerase Hotstart, 10 U/µl

(One Step WGA Kit (Whole Genome Aplication...

(One Step WGA Kit ( Whole Genome Aplication...

50bp plus DNA Lader no-stain

50bp plus DNA Ladder no stain

50bp plus DNA Ladder ready-to-use

50bp plus DNA Ladder ready-to-use

100bp plus DNA Ladder no stain

100bp plus DNA Ladder no stain

100bp plus DNA Ladder ready-to-use

100bp plus DNA Ladder ready-to-use

100bp DNA Ladder no stain

100bp DNA Ladder no stain

100bp DNA Ladder ready-to-use

100bp DNA Ladder ready-to-use

1kb DNA Ladder no stain

1kb DNA Ladder no stain

1kb DNA Ladder ready-to-use

1kb DNA Ladder ready-to-use

pBR322/HaeIII Marker

pBR322/HaeIII Marker

phage Lambda DNA / Hind III Marker

phage Lambda DNA / Hind III Marker

phage Lambda DNA / Bst E II Marker

phage Lambda DNA / Bst E II Marker

phage Lambda DNA / Sty I Marker

phage Lambda DNA / Sty I Marker

(Loading Buffer IV (10x

(Loading Buffer II (6x

(Reverase (M-MuLV,RNase H minus

(Reverase (M-MuLV,RNase H minus

Script III Reverse Transcriptase

Script III Reverse Transcriptase

Rnase Inhibitor

Rnase Inhibitor

Alu I

Alu I

Apal I

Apal I

Asu II

Asu II

BamH I

BamH I

BcI I

BcI I

BgI I

BgI I

BgI II

BgI II

(BseA I (BspM II

(BseA I (Bsp II

( BseB I ( BstN I

( BseB I ( BstN I

( BseC I ( CIa I

( BseC I ( CIa I

( BshF I ( Hae III

( BshF I ( Hae III

( BssA I ( Cfr10 I

( BssA I ( Cfr10 I

Bio-11dUTP,1mM

Flu-12-dUTP,water solution,1mM

Aminoallyl-dUTP,10mM

AZT triphosphate,100 mM

7deaza-dGTP,50 mM

4you4 dNTP Mix

4you4 dNTP Mix

Set of 4 dDNTPs 10mM

Set of 4 dDNTPs 10mM

Set of 4 dNTPs, 4*100 mM

Set of 4 dNTPs, 4*100 mM

Set of 3+1 dNTPs, with dUTP, 4*100 mM

Set of 3+1 dNTPs, with dUTP, 4*100 mM

dATP, 100mM

dATP, 100mM

dATP, 10mM

dCTP, 100mM

dCTP, 100mM

dCTP, 10mM

dGTP, 100mM

dGTP, 100mM

dGTP, 10mM + A52

dTTP, 100mM

dTTP, 100mM

dTTP, 10mM

dUTP, 100mM

dUTP, 100mM

dUTP, 10mM

RealLine Cycler 48-4

RealLine Cycler 48-5

RealLine Cycler 96-5

RealLine Cycler 96-4

Human DNA

Cot I Human DNA

Phage T7 DNA

Phage T7 DNA

PUC 19 plasmid DNA, 0.2-0.5 mg / ml

PUC 19 plasmid DNA, 0.2-0.5 mg / ml

Phage Lambda DNA

Phage Lambda DNA

Phage Lambda DNA

Oligo (dT) 15 Primer

Random Primer

Proteinase K

Proteinase K

Proteinase K Solution, 20mg / ml

Proteinase K Solution, 20mg / ml

Agarose, Molecular Biology Grade

Agarose, Molecular Biology Grade

Linear Polyacrylamide Solution 5 mg/ml

Linear Polyacrylamide Solution 5 mg/ml

Proteinase K

Proteinase K

Proteinase K Solution, 20mg / ml

Proteinase K Solution, 20mg / ml

T4 DNA Ligase

T4 DNA Ligase

DNA Polymerase l, large( Klenow )fragment

DNA Polymerase l, large( Klenow) fragment

T4 Polynucleotide kinase

T4 Polynucleotide kinase

(Uracil-DNA Glycosylase (UDG

(Uracil-DNA Glycosylase (UDG

BstE II

BstE II

(CspA I (Age I

(CspA I (Age I

EcoR I

EcoR I

EcoR V

EcoR V

Hind III

Hind III

Hinf I

Hinf I

Hpa I

Hpa I

Kpn I

Kpn I

Mbo I

Mbo I

(MspC I ( AfI II

( MspC I ( AfI II

Nae I

Nae I

Nco I

Nco I

Nhe I

Nhe I

Not I

Not I

Nru I

Nru I

(psp PI (Sau96I

(Psp PI ( Sau96I

Pst I

Pst I

Pvu II

Pvu II

Rsa I

Rsa I

Sal I

Sal I

Sau3 A I

Sau3 A I

Sca I

Sca I

Sfi I

Sfi I

( SgrB I ( Sac II

( SgrB I ( Sac II

( Sla I ( Xho I

(Sla I ( Xho I

Sma I

Sma I

SnaB I

SnaB I

Sph I

( SseB I ( Stu I

( SseB I ( Stu I

Ssp I

Ssp I

(Sst I ( Sac I

( Sst I ( Sac I

Sty I

Sty I

Taq I

Taq I

Xba I

Xba I

Rons Plasmid Mini Kit

Rons Plasmid Mini Kit

Rons PCR-Pure Mini Kit

Rons PCR-Pure Mini Kit

Rons Gel Extraction Mini Kit

Rons Gel Extraction Mini Kit

Rons Blood and Cell DNA Mini Kit

Rons Blood and Cell DNA Mini Kit

Rons Tissue DNA Mini Kit

Rons Tissue DNA Mini Kit

PureColumn DNA Extraction Kit

Taq Master Mix

Taq Master Mix

SuperHot Master Mix

SuperHot Master Mix

HotRox Master Mix, Low Row

HotRox Master Mix, High Row

Taq Master Mix

Taq Master Mix

Taq Master Mix

SuperHot Master Mix

SuperHot Master Mix

SuperHot Master Mix

Taqman Master Mix

Taqman Master Mix

Taqman Master Mix

GreenHot Master Mix

GreenHot Master Mix

GreenHot Master Mix

AntiTaq,2 mg/ml

AntiTaq,2 mg/ml

RealLine Internal Control

RealLine Transport Solution

RealLine Transport Solution

(RealLine Helicobacter pylori (Str-format

(RealLine Helicobacter pylori ( Fla-format

(RealLine TBEV ( Str-format

(RealLine TBEV ( Fla-format

(RealLine Borrelia burgdorferi...

(Realline Borrelia burgdorferi s.I...

(RealLine Anaplasma / Ehrlichia ( Str-format

(RealLine Anaplasma / Ehrlichia ( Fla-format

(RealLine Candida albicans / Gardnerella...

(RealLine Candida albicans / Gardnerella...

(RealLine Chlamydia trachomatis /Ureaplasma...

(RealLine Chlamydia trachomatis / Ureaplasma...

(RealLine Chlamydia trachomatis/Neisseria...

(RealLine Chlamydia trachomatis / Neisseria...

(RealLine Chlamedia trachomatis /...

(RealLine Chlamedia trachomats / Trichomonas...

(RealLine Chlamedia trachomatis /Mycoplasma...

(RealLine Chlamedia trachomatis / Mycoplasma...

(RealLine Mycoplasma hominis / genitalium...

(RealLine Mycoplasma hominis / genitalium...

(RealLine Ureaplasma urealyticum / parvum...

(RealLine Ureaplasma urealyticum / parvum...

(RealLine Trichomonas vaginalis /...

(RealLine Trichomonas vaginalis /...

(RealLine Trichomonas vaginalis / Neisseria...

(RealLine Trichomonas vaginalis / Neisseria...

(RealLine Candida albicans (Fla-format

(RealLine Chlamydia trachomatis (Str-format

(RealLine Chlamydia trachomatis (Fla-format

(RealLine Gardnerella vaginalis (Str-format

(RealLine Gardnerella vaginalis (Fla-format

(RealLine Mycoplasma genitalium (Str-format

(RealLine Mycoplasma genitalium (Fla-format

(RealLine Mycoplasma hominis (Str-format

(RealLine Mycoplasma hominis (Fla-format

(RealLine Neisseria gonorrhoeae (Str-format

(RealLine Neisseria gonorrhoeae (Fla-format

(RealLine Treponema pallidum (Str-format

(RealLine Treponema pallidum (Fla-format

(RealLine Trichomonas vaginalis (Str-format

(RealLine Trichomonas vaginalis (Fla-format

(RealLine Ureaplasma urealyticum (Str-format

(RealLine Ureaplasma urealyticum (Fla-format