نام کاربری: رمز عبور:   
ثبت نام در سایت بازيابي رمز عبور
در سبد خرید شما محصولی وجود ندارد
سبد خريد(0)
بخش كاربرى

انتخاب بر اساس

قیمت : تا

جديدترين محصولات

SuperHotTaq DNA Polymerase,5u/µl

SuperHotTaq DNA Polymerase ,5u/µl

AntiTaq,2 mg/ml

AntiTaq,2 mg/ml

مرتب سازي:
صعودی
نزولی
 • DFS-Taq DNA Polymerase 5/µl

 • DFS-Taq DNA Polymerase, 5U/µl

 • DFS-Taq DNA Polymerase,5U/µl

 • DFS-Taq DNA Polymerase, 5U/µl

 • High-Taq DNA Polymerase,5U/µl

 • High-Taq DNA Polymerase,5U/µl

 • High-Taq DNA Polymerase High Concentrated 75...

 • SuperHotTaq DNA Polymerase,5u/µl

 • SuperHotTaq DNA Polymerase ,5u/µl

 • SuperHotTaq DNA Polymerase, glycerrol...

 • SuperHotTaq DNA Polymerase,high...

 • SuperHotTaq DNA Polymerase,low...

 • AptaHotTaq DNA Polymerase,5u/µl

 • AptaHotTaq DNA Polymerase,5u/µl

 • AptaHotTaq DNA Polymerase,30/µl

 • PureHotTaq DNA Polymerase,5u/µl

 • PureHotTaq DNA Polymerase,5u/µl

 • AntiTaq,glycerol free,5U/µl

 • AntiTaq,glycerol free,5U/µl

 • Tth Polymerase, 5U/µl

 • Tth Polymerase, 5U/µl

 • Sequencing Taq DNA Polymerase,5 u/µl

 • Sequencing Taq DNA Polymerase,5 u/µl

 • DF-PFU DNA Polymerase , 5U/µl

 • DF-PFU DNA Polymerase , 5U/µl

 • Klen SNPase,25 u/µl

 • Klen SNPase,25 u/µl

 • SNPase Hotstart,20 U / µl

 • SNPase Hotstart,20 U / µl

 • SD Polymerase, 10 U/µl

 • SD Polymerase, 10 U/µl

 • SD Polymerase, 50 U/µl

 • SD Polymerase, 50 U/µl

 • SD Polymerase Hotstart, 10 U/µl

 • SD Polymerase Hotstart, 10 U/µl

 • (One Step WGA Kit (Whole Genome Aplication...

 • (One Step WGA Kit ( Whole Genome Aplication...

 • AntiTaq,2 mg/ml

 • AntiTaq,2 mg/ml

                 1. DFS-Taq DNA Polymerase 5/µl
                 2. DFS-Taq DNA Polymerase, 5U/µl
                 3. DFS-Taq DNA Polymerase,5U/µl
                 4. DFS-Taq DNA Polymerase, 5U/µl
                 5. High-Taq DNA Polymerase,5U/µl
                 6. High-Taq DNA Polymerase,5U/µl
                 7. High-Taq DNA Polymerase High Concentrated 75 U/µl
                 8. SuperHotTaq DNA Polymerase,5u/µl
                 9. SuperHotTaq DNA Polymerase ,5u/µl
                 10. SuperHotTaq DNA Polymerase, glycerrol free,25u/µl
                 11. SuperHotTaq DNA Polymerase,high concentrated,15u/µl
                 12. SuperHotTaq DNA Polymerase,low concentrated,1u/µl
                 13. AptaHotTaq DNA Polymerase,5u/µl
                 14. AptaHotTaq DNA Polymerase,5u/µl
                 15. AptaHotTaq DNA Polymerase,30/µl
                 16. PureHotTaq DNA Polymerase,5u/µl
                 17. PureHotTaq DNA Polymerase,5u/µl
                 18. AntiTaq,glycerol free,5U/µl
                 19. AntiTaq,glycerol free,5U/µl
                 20. Tth Polymerase, 5U/µl
                 21. Tth Polymerase, 5U/µl
                 22. Sequencing Taq DNA Polymerase,5 u/µl
                 23. Sequencing Taq DNA Polymerase,5 u/µl
                 24. DF-PFU DNA Polymerase , 5U/µl
                 25. DF-PFU DNA Polymerase , 5U/µl
                 26. Klen SNPase,25 u/µl
                 27. Klen SNPase,25 u/µl
                 28. SNPase Hotstart,20 U / µl
                 29. SNPase Hotstart,20 U / µl
                 30. SD Polymerase, 10 U/µl
                 31. SD Polymerase, 10 U/µl
                 32. SD Polymerase, 50 U/µl
                 33. SD Polymerase, 50 U/µl
                 34. SD Polymerase Hotstart, 10 U/µl
                 35. SD Polymerase Hotstart, 10 U/µl
                 36. (One Step WGA Kit (Whole Genome Aplication Kit
                 37. (One Step WGA Kit ( Whole Genome Aplication Kit
                 38. AntiTaq,2 mg/ml
                 39. AntiTaq,2 mg/ml