نام کاربری: رمز عبور:   
ثبت نام در سایت بازيابي رمز عبور
در سبد خرید شما محصولی وجود ندارد
سبد خريد(0)
بخش كاربرى

جديدترين محصولات

RealLine Cycler 96-4

RealLine Cycler 96-5

RealLine Cycler 48-5

RealLine Cycler 48-4

Rons Tissue DNA Mini Kit

Rons Tissue DNA Mini Kit

Rons Blood and Cell DNA Mini Kit

Rons Blood and Cell DNA Mini Kit

PureColumn DNA Extraction Kit

Xba I

Xba I

Taq I

Taq I

(Uracil-DNA Glycosylase (UDG

(Uracil-DNA Glycosylase (UDG

T4 Polynucleotide kinase

T4 Polynucleotide kinase

Linear Polyacrylamide Solution 5 mg/ml

Linear Polyacrylamide Solution 5 mg/ml

Agarose, Molecular Biology Grade

Agarose, Molecular Biology Grade

dUTP, 10mM

dUTP, 100mM

dUTP, 100mM

dTTP, 10mM

7deaza-dGTP,50 mM

AZT triphosphate,100 mM

Aminoallyl-dUTP,10mM

Flu-12-dUTP,water solution,1mM

50bp plus DNA Ladder no stain

50bp plus DNA Lader no-stain

50bp plus DNA Ladder ready-to-use

50bp plus DNA Ladder ready-to-use

Rnase Inhibitor

Rnase Inhibitor

Script III Reverse Transcriptase

Script III Reverse Transcriptase

HotRox Master Mix, High Row

HotRox Master Mix, Low Row

SuperHot Master Mix

SuperHot Master Mix

GreenHot Master Mix

GreenHot Master Mix

GreenHot Master Mix

Taqman Master Mix

SuperHotTaq DNA Polymerase,5u/µl

SuperHotTaq DNA Polymerase ,5u/µl

AntiTaq,2 mg/ml

AntiTaq,2 mg/ml

Random Primer

Oligo (dT) 15 Primer

Phage Lambda DNA

Phage Lambda DNA

Phage Lambda DNA

PUC 19 plasmid DNA, 0.2-0.5 mg / ml