نام کاربری: رمز عبور:   
ثبت نام در سایت بازيابي رمز عبور
در سبد خرید شما محصولی وجود ندارد
سبد خريد(0)
بخش كاربرى

انتخاب بر اساس

قیمت : تا

جديدترين محصولات

50bp plus DNA Ladder no stain

50bp plus DNA Lader no-stain

50bp plus DNA Ladder ready-to-use

50bp plus DNA Ladder ready-to-use

مرتب سازي:
صعودی
نزولی
 • 50bp plus DNA Lader no-stain

 • 50bp plus DNA Ladder no stain

 • 50bp plus DNA Ladder ready-to-use

 • 50bp plus DNA Ladder ready-to-use

 • 100bp plus DNA Ladder no stain

 • 100bp plus DNA Ladder no stain

 • 100bp plus DNA Ladder ready-to-use

 • 100bp plus DNA Ladder ready-to-use

 • 100bp DNA Ladder no stain

 • 100bp DNA Ladder no stain

 • 100bp DNA Ladder ready-to-use

 • 100bp DNA Ladder ready-to-use

 • 1kb DNA Ladder no stain

 • 1kb DNA Ladder no stain

 • 1kb DNA Ladder ready-to-use

 • 1kb DNA Ladder ready-to-use

 • pBR322/HaeIII Marker

 • pBR322/HaeIII Marker

 • phage Lambda DNA / Hind III Marker

 • phage Lambda DNA / Hind III Marker

 • phage Lambda DNA / Bst E II Marker

 • phage Lambda DNA / Bst E II Marker

 • phage Lambda DNA / Sty I Marker

 • phage Lambda DNA / Sty I Marker

 • (Loading Buffer IV (10x

 • (Loading Buffer II (6x

                     1. 50bp plus DNA Lader no-stain
                     2. 50bp plus DNA Ladder no stain
                     3. 50bp plus DNA Ladder ready-to-use
                     4. 50bp plus DNA Ladder ready-to-use
                     5. 100bp plus DNA Ladder no stain
                     6. 100bp plus DNA Ladder no stain
                     7. 100bp plus DNA Ladder ready-to-use
                     8. 100bp plus DNA Ladder ready-to-use
                     9. 100bp DNA Ladder no stain
                     10. 100bp DNA Ladder no stain
                     11. 100bp DNA Ladder ready-to-use
                     12. 100bp DNA Ladder ready-to-use
                     13. 1kb DNA Ladder no stain
                     14. 1kb DNA Ladder no stain
                     15. 1kb DNA Ladder ready-to-use
                     16. 1kb DNA Ladder ready-to-use
                     17. pBR322/HaeIII Marker
                     18. pBR322/HaeIII Marker
                     19. phage Lambda DNA / Hind III Marker
                     20. phage Lambda DNA / Hind III Marker
                     21. phage Lambda DNA / Bst E II Marker
                     22. phage Lambda DNA / Bst E II Marker
                     23. phage Lambda DNA / Sty I Marker
                     24. phage Lambda DNA / Sty I Marker
                     25. (Loading Buffer IV (10x
                     26. (Loading Buffer II (6x