نام کاربری: رمز عبور:   
ثبت نام در سایت بازيابي رمز عبور
در سبد خرید شما محصولی وجود ندارد
سبد خريد(0)
بخش كاربرى

جديدترين محصولات

RealLine Extraction 1000

RealLine Extraction 100

RealLine DNA -Extraction 3

RealLine DNA -Extraction 2

RealLine FFPE DNA Extraction Mag

RealLine FFPE DNA Extraction Mag

RealLine FFPE DNA Extraction Kit

(MagicMag Rack (for 12 tubes

RealLine HPV HCR Screan Fla-format, CE m-...

RealLine HPV HCR Screan Str-format, CE m-...

( RealLine HPV HCR Genotype , quant, (...

( RealLine HPV HCR Genotype ( Fla - format

(RealLine HCV Genotype...

(RealLine HCV Genotype qualitative...

(RealLine HCV quantitative (Str-format

(RealLine HCV qualitative (Str-format

(RealLine HBV quantitative (Str-format

(RealLine HBV qualitative (Str-format

(RealLine HBV quantitative (Uni-format...

(RealLine HBV qualitative (Uni-format...

(RealLine HIV quantitative (Str-format

(RealLine HIV qualitative (Str-format

(RealLine HIV quantitative (Uni-format...

(RealLine HIV qualitative (Uni-format...

(realLine HBV/HCV/HIV (Str-format

(RealLine VZV (Fla-format

(RealLine VZV (Str-format

(RealLine HHV-6 (Fla-format

(RealLine HHV-6 (Str-format

(RealLine Mycobacterium tuberculosis...

(RealLine Mycobacterium tuberculosis...

(RealLine Rubella (Fla-format

(RealLine Rubella (Str-format

(RealLine Toxoplasma gondii (Fla-format

(RealLine Toxoplasma gondii (Str-format

(RealLine Ureaplasma urealyticum (Fla-format

(RealLine Ureaplasma urealyticum (Str-format

(RealLine Trichomonas vaginalis (Fla-format

(RealLine Trichomonas vaginalis (Str-format

(RealLine Trichomonas vaginalis / Neisseria...

(RealLine Trichomonas vaginalis / Neisseria...

(RealLine Trichomonas vaginalis /...

(RealLine Trichomonas vaginalis /...

(RealLine Anaplasma / Ehrlichia ( Fla-format

(RealLine Anaplasma / Ehrlichia ( Str-format

(Realline Borrelia burgdorferi s.I...

(RealLine Borrelia burgdorferi...

(RealLine Helicobacter pylori ( Fla-format

(RealLine Helicobacter pylori (Str-format

RealLine Transport Solution

RealLine Transport Solution

RealLine Internal Control

* EGFR Standard DNA Kit, RUO

* RealLine EGFR Detect 7R,RUO

* RealLine EGFR Detect 7R,RUO

* BRAF Standard DNA Kit, RUO

RealLine BRAF Detect,V600E, CE - IVD

RealLine BRAF Detect,V600E, CE - IVD

* KRAS Standard DNA Kit, RUO

* RealLine KRAS Detect, RUO

* RealLine KRAS Detect, RUO

RealLine Diet Kit

RealLine Diet Kit

RealLine Cycler 96-5

RealLine Cycler 96-4

RealLine Cycler 46-5

RealLine Cycler 46-4