خدمات ژنومیکس

سنتز ژن # Gene Synthesis

تعیین توالی دی ان ای  # Sanger DNA Sequencing + gDNA Sequencing & Primer Walking

آنالیز فرگمنت # Fragment Analysis

تعیین توالی نسل جدید تعیین توالی # Next Generation Sequencing 

سنتز پرایمر و پروب ( الیگو نوکلئوتید ) #  Primer & Probe(Oligo nucleotide) Synthesis

سنتز آر ان ای # (RNA & mRNA Synthesis(Long & Short   

سنتز اس آی آر ان ای # siRNA Synthesis

RNA Labeling & Modifications   

Real Time PCR probes & molecular beacons    

Cloning & Gene expersion

Gel extraction & PCR Purification 

CRISPR/Cas9 Genome Editing - New