تشخیص طبی

در حال حاضر در زمینه تشخیص طبی فزاپژوه نماینده انحصاری شرکت Bioron Diagnostics آلمان در ایران است. کیت های تشخیصی این شرکت در زمینه Real time PCR قابل عرضه به بازار است که تا کنون با استقبال بسیار خوب مخاطبین قرار گرفته است. 

 

همچنین این شرکت محصولاتی در زمینه های Cancer Mutation analysis و Extraction of nucleic acid  و Food analysis بر اساس روش Real time PCR نیز ارائه می کند.

 

مخاطبین نقطه تمایز محصولات این شرکت را در کیفیت آن نسبت به قیمت سایر برندهای موجود در بازار می بینند.