علوم زیستی و تحقیقاتی

تحقیقات راهگشای اصلی بسیاری از روش ها، محصولات و خدمات امروزی شده است به گونه ای که تا 10 سال پیش کمتر کسی فکر راهیابی تکنیک PCR را به آزمایشگاه های تشخیص طبی به منظور تشخیص بیماران نمی کرد؛ اما با گذشت یک دهه این امر محقق شده است و در حال حاضر فیلد تشخیص به اهمیت این روش رسیده است.

 

فزاپژوه ابتدا و در سال 1377  فعالیت خود را در زمینه تحقیقات علوم زیستی آغاز کرد و با گسترش روش ها، تکنیک ها، محصولات و تامین کننده های متعدد تا کنون نسبت به تامین نیازهای مخاطبین اقدام می نماید. در این رابطه از سال 2004 تا کنون، فزاپژوه نماینده انحصاری شرکت Bioron  آلمان در ایران است و نسبت به تامین اقلام مصرفی محققین فعالیت می نماید.