صدای مشتریان

فرهیخته گرامی

از اینکه با ارسال انتقادات و پیشنهادات، به اصلاح فرایندها و امور شرکت کمک می نمایید، صمیمانه سپاسگزاریم

تذکر: فیلد های ستاره دار الزامی می باشند
نوع:
انتقاد / پیشنهاد / تقدیر و تشکر
عنوان موضوع:
شرح و درخواست ماجرا و پیشنهاد شما: