سمینارها، نمایشگاهها، کنگره ها

فهرست سمینارها، همایش ها، نمایشگاه ها، وکنگره هایی که ما در آنها حضور داشتیم / داریم:

 

 

سومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران 10 - 12 شهریور 1398

(یک شنبه - سه شنبه)

نشانی : مرکز همایش های رازی - غرفه 39


 
سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران 23-25 اردیبهشت 1397 (یک شنبه - سه شنبه) - ساعت بازدید : 18-8
نشانی : تهران -  سالن اجلاس سران - غرفه B8
 
 
شانزدهمین کنگره ملی ارتقا کیفیت و خدمات آزمایشگاهی تشخیصی پزشکی ایران  30 فروردین الی 2 اردیبهشت 1397 
نشانی : تهران - برج میلاد - مرکز همایش های برج میلاد
سالن A سایت نمایشگاهی، غرفه B160
 
 
چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران - 27-29 شهریور 1396 (دوشنبه - چهارشنبه) - ساعت بازدید: 17-9
نشانی: تهران - مصلی بزرگ امام خمینی - شبستان اصلی - غرفه شماره303 
 
 
دومین همایش بین المللی و دهمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران - 7-9 شهریور 1396 (سه شنبه - پنج شنبه) - ساعت بازدید: 18-9
نشانی: البرز - موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر - سالن همایش های اصلی - غرفه شماره C3 
 

دهمین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران - 31 فروردین - 3 اردیبشهت 1396 (پنج شنبه - یک شنبه) - ساعت بازدید: 17-9
نشانی: تهران - مرکز همایش های برج میلاد - سالن نمایشگاهی - غرفه شماره 205