سمینارها، نمایشگاهها، کنگره ها

فهرست سمینارها، همایش ها، نمایشگاه ها، وکنگره هایی که ما در آنها حضور داریم:دهمین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران - 31 فروردین - 3 اردیبشهت 1396 (پنج شنبه - یک شنبه) - ساعت بازدید: 17-9
نشانی: تهران - مرکز همایش های برج میلاد - سالن نمایشگاهی - غرفه شماره 205 
 

دومین همایش بین المللی و دهمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران - 7-9 شهریور 1396 (سه شنبه - پنج شنبه) - ساعت بازدید: 18-9
نشانی: البرز - موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر - سالن همایش های اصلی - غرفه شماره C3 

 
چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران - 27-29 شهریور 1396 (دوشنبه - چهارشنبه) - ساعت بازدید: 17-9
نشانی: تهران - مصلی بزرگ امام خمینی - شبستان اصلی - غرفه شماره 303
 
 
سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران 23-25 اردیبهشت 1397 (یک شنبه - سه شنبه) - ساعت بازدید : 18-8
نشانی : تهران -  سالن اجلاس سران - غرفه B8