نام کاربری: رمز عبور:   
ثبت نام در سایت بازيابي رمز عبور
در سبد خرید شما محصولی وجود ندارد
سبد خريد(0)
بخش كاربرى

جديدترين محصولات

محلول ضدعفونی‌کننده تک

RealLine Extraction 1000

RealLine Extraction 100

RealLine DNA -Extraction 3

RealLine DNA -Extraction 2

RealLine FFPE DNA Extraction Mag

RealLine FFPE DNA Extraction Mag

RealLine FFPE DNA Extraction Kit

(MagicMag Rack (for 12 tubes

RealLine HPV HCR Screan Fla-format, CE m-...

RealLine HPV HCR Screan Str-format, CE m-...

( RealLine HPV HCR Genotype , quant, (...

( RealLine HPV HCR Genotype ( Fla - format

(RealLine HCV Genotype...

(RealLine HCV Genotype qualitative...

(RealLine HCV quantitative (Str-format

(RealLine HCV qualitative (Str-format

(RealLine HBV quantitative (Str-format

(RealLine HBV qualitative (Str-format

(RealLine HBV quantitative (Uni-format...

(RealLine HBV qualitative (Uni-format...

(RealLine HIV quantitative (Str-format

(RealLine HIV qualitative (Str-format

(RealLine HIV quantitative (Uni-format...

(RealLine HIV qualitative (Uni-format...

(realLine HBV/HCV/HIV (Str-format

(RealLine VZV (Fla-format

(RealLine VZV (Str-format

(RealLine HHV-6 (Fla-format

(RealLine HHV-6 (Str-format

(RealLine Mycobacterium tuberculosis...

(RealLine Mycobacterium tuberculosis...

(RealLine Rubella (Fla-format

(RealLine Rubella (Str-format

(RealLine Toxoplasma gondii (Fla-format

(RealLine Toxoplasma gondii (Str-format

(RealLine Ureaplasma urealyticum (Fla-format

(RealLine Ureaplasma urealyticum (Str-format

(RealLine Trichomonas vaginalis (Fla-format

(RealLine Trichomonas vaginalis (Str-format

(RealLine Trichomonas vaginalis / Neisseria...

(RealLine Trichomonas vaginalis / Neisseria...

(RealLine Trichomonas vaginalis /...

(RealLine Trichomonas vaginalis /...

(RealLine Anaplasma / Ehrlichia ( Fla-format

(RealLine Anaplasma / Ehrlichia ( Str-format

(Realline Borrelia burgdorferi s.I...

(RealLine Borrelia burgdorferi...

(RealLine Helicobacter pylori ( Fla-format

(RealLine Helicobacter pylori (Str-format

RealLine Transport Solution

RealLine Transport Solution

RealLine Internal Control

* EGFR Standard DNA Kit, RUO

* RealLine EGFR Detect 7R,RUO

* RealLine EGFR Detect 7R,RUO

* BRAF Standard DNA Kit, RUO

RealLine BRAF Detect,V600E, CE - IVD

RealLine BRAF Detect,V600E, CE - IVD

* KRAS Standard DNA Kit, RUO

* RealLine KRAS Detect, RUO

* RealLine KRAS Detect, RUO

RealLine Diet Kit

RealLine Diet Kit

RealLine Cycler 96-5

RealLine Cycler 96-4

RealLine Cycler 46-5

RealLine Cycler 46-4

RealLine Cycler 96-4

RealLine Cycler 96-5

RealLine Cycler 48-5

RealLine Cycler 48-4

Rons Tissue DNA Mini Kit

Rons Tissue DNA Mini Kit

Rons Blood and Cell DNA Mini Kit

Rons Blood and Cell DNA Mini Kit

PureColumn DNA Extraction Kit

Xba I

Xba I

Taq I

Taq I

(Uracil-DNA Glycosylase (UDG

(Uracil-DNA Glycosylase (UDG

T4 Polynucleotide kinase

T4 Polynucleotide kinase

Linear Polyacrylamide Solution 5 mg/ml

Linear Polyacrylamide Solution 5 mg/ml

Agarose, Molecular Biology Grade

Agarose, Molecular Biology Grade

dUTP, 10mM

dUTP, 100mM

dUTP, 100mM

dTTP, 10mM

7deaza-dGTP,50 mM

AZT triphosphate,100 mM

Aminoallyl-dUTP,10mM

Flu-12-dUTP,water solution,1mM

50bp plus DNA Ladder no stain

50bp plus DNA Lader no-stain

50bp plus DNA Ladder ready-to-use

50bp plus DNA Ladder ready-to-use

Rnase Inhibitor

Rnase Inhibitor

Script III Reverse Transcriptase

Script III Reverse Transcriptase

HotRox Master Mix, High Row

HotRox Master Mix, Low Row

SuperHot Master Mix

SuperHot Master Mix

GreenHot Master Mix

GreenHot Master Mix

GreenHot Master Mix

Taqman Master Mix

SuperHotTaq DNA Polymerase,5u/µl

SuperHotTaq DNA Polymerase ,5u/µl

AntiTaq,2 mg/ml

AntiTaq,2 mg/ml

Random Primer

Oligo (dT) 15 Primer

Phage Lambda DNA

Phage Lambda DNA

Phage Lambda DNA

PUC 19 plasmid DNA, 0.2-0.5 mg / ml