نمایندگی فروش

متقاضی محترم، از اینکه ما را به عنوان تامین کننده محصولات / خدمات جهت اخذ نمایندگی انتخاب کرده اید، صمیمانه متشکریم.
از اینکه به سوالات زیر به طور کامل پاسخ می دهید، سپاسگزاریم.

تذکر: فیلد های ستاره دار الزامی می باشند
* نام و نام خانوادگی:
* نوع نمایندگی مورد تقاضا:
* کد ملی:
* تاریخ تولد:
* محل تولد:
* وضعیت تاهل:
* وضعیت نظام وظیفه:
* آخرین مدرک تحصیلی:
* رشته تحصیلی:
* شهر:
* موبایل:
* تلفن ثابت:
* فکس:
* ایمیل:
* وب سایت:
* نشانی محل کار:
* نام محل کار:
* سابقه کار در حوزه آزمایشگاهی:
اگر آری، چند سال:
* سمت و عنوان شغلی:
زمینه های فعالیت:
* آیا در حال حاضر نمایندگی سایر شرکت ها را دارا می باشید؟:
اگر آری لطفا نام ببرید:
* در صورتیکه پیش از این نمایندگی سایر شرکت ها را داشته اید، نام شرکت ها را داشته اید، نام شرکت و علت پایان همکاری را توضیح دهید:
* چرا برای اخذ نمایندگی از میان شرکت های گوناگون، شرکت فزاپژوه را انتخاب نموده اید: